„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca”

Kontakt

Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami, oglądali , kontaktowali się z nami, wspierali i przyczynili się do realizacji tego wspaniałego muzycznego wydarzenia jakim był IV Festiwal Pieśni Pamięci „Walczącym o Niepodległość” w roku 2021!!!

Z poważaniem Zarząd Stowarzyszanie Łagierników Żołnierzy AK