„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Kultury i Tańca”

Zespoły

Polskie Chóry i Zespoły z Białorusi

Chór – „Kraj Rodzinny”

„Kraj Rodzinny” , to jeden z najlepszych polskich chórów na Białorusi. Łączy wspaniałych ludzi zafascynowanych polską piosenką.

W ciągu 30 lat „Kraj Rodzinny” uczestniczył w wielu konkursach i festiwalach. Największe sukcesy – to główna nagroda na Festiwalu pieśni sakralnej „Łapskie te Deum”, specjalna nagroda TVP „Mrągowo 2006”, Złoty Medal podczas XIII Światowego Festiwalu Chórów Polonijnych w Koszalinie, Grand prix Festiwalu kolęd i pastorałek w Będzinie.

„Kraj Rodzinny” w 2018 r. prezentował program pieśni patriotycznych podczas uroczystych obchodów Święta Flagi na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie na zaproszenie Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Uświetniał swoją twórczością uroczystości jubileuszowe – Jubileusz 30-lecia Związku Polaków na Białorusi, jubileusze Domu Polskiego w Baranowiczach, festyny i odpusty większości parafii rejonu baranowickiego.

W okresie Świąt Bożego Narodzenia chór odwiedza w domach polskie rodziny śpiewając kolędy, czyni to również na wsiach i miasteczkach oraz w lokalnych parafiach ziemi baranowickiej. W ten sposób stwarza dla nielicznych starszych mieszkańców wzruszającą polską przestrzeń kulturową, duchową, sentymentalną , przywołując wspomnienia z lat młodości.

Trzydzieści lat działalności chóru, to czas osobistego udziału chórzystów w podnoszeniu poziomu artystycznego zespołu oraz współpracy w tworzeniu odpowiedniej atmosfery, pozwalającej nazywać się rodziną chóralną.

Główne nagrody chóru: Laureat IX Międzynarodowego Festiwalu Piesni Sakralnej Łapskie Te Deum, specjalna nagroda TV PC Festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie – Mrągowo 2006, Złoty medal Wspólnota Polska Koszalin podczas XIII Światowego Festiwalu Chórów Polonijnych, GRAND PRIX Festiwalu Kolęd i Pastorałek. w Będzinie.

Dyrygentami choru byli: Piotr Kołdyczewski, Borys Kożewnikow, Janina Chwalko, Tatiana Panko, Weronika Potocka i Wiktor Robyłkin. Obecnie dyrygentem chóru jest Zofia Kot.

Działalność chóru , to ponad ćwierć wieku sławienia Boga i Ojczyzny nie tylko poruszającym słowem, lecz i wzniosła melodią.

Zespół „Kresowiacy”

Pod koniec lat 80-tych, gdy sytuacja polityczna umożliwiła tworzenie polskich organizacji na terenach włączonych do byłego Związku Radzieckiego, powstał w m. Lidzie na Białorusi Klub Miłośników Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza.

Była to pierwsza polska organizacja w ZSRR. Polska pieśń od samego początku towarzyszyła wszystkim poczynaniom Polaków w Lidzie. Co doprowadziło do powstania w roku 1990 zespołu „Kresowiacy”. Od 1991 roku zespól działa przy Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej.

Wśród założycieli zespołu znalazło się kilku muzyków-entuzjastów, którzy stali się jego trzonem. Kierownikiem został utalentowany muzyk p. Stanisław Januszkiewicz.

Obrali nazwę „Kresowiacy”. Zespół zadebiutował na lidzkiej scenie 6 stycznia 1990 roku teatralno-muzycznym przedstawieniem polskich kolęd. Następujące programy to:

,Z dymem pożarów” wystawiony z okazji rocznicy Święta Niepodległości oraz „Katyń” .

Pomimo tego, że tylko kilku członków chóru posiada wyksztalcenie muzyczne, zespół osiągnął bardzo wysoki poziom artystyczny. Jest to efekt wytężonej pracy , ogromnym talentom chórzystów i wysokim wymaganiom stawianym przez dyrygenta.

Utwory wykonywane są na cztery glosy z akompaniamentem, a także a capella. Delikatny śpiew, czysta intonacja głosów, precyzyjne opracowanie muzyczne każdego utworu, niepowtarzalny, bogaty repertuar wyróżniają ten chór spośród innych.

Zespół aktywnie koncertuje na Białorusi i w Polsce, został wyróżniony na wielu festiwalach i konkursach. Wysoki kunszt wykonawców został potwierdzony nadaniem honorowego tytułu „Ludowy” przez władze białoruskie w 2001 roku oraz odznaki honorowej ,Zasłużony dla kultury polskiej” nadanej w 2005 roku przez Ministra Kultury Polski.

Repertuar obejmuje: utwory klasyczne takich kompozytorów jak m.in. Beethoven, Mozart, Schubert, pieśni ludowe i regionalne w opracowaniu własnym, pieśni patriotyczne polskich autorów takich jak Moniuszko, Lutosławski, Matlakiewicz, w tym chóralne utwory z opery „Krakowiacy i górale” Bogusławskiego, pieśni religijne, w tym liturgiczne i kolędy, a także utwory estradowe.

Chór śpiewa zasadniczo w języku polskim, a także angielskim, białoruskim, ukraińskim, rosyjskim oraz łacińskim.

Występował w Polsce w wielu miejscowościach, m. in. w Warszawie , Krakowie, Poznaniu, Białymstoku, Wrocławiu i innych miejscowościach Dolnego Śląska.

Zespół „Wspólna Wędrówka”

Polski zespół wokalno-instrumentalny „Wspólna Wędrówka” (Witali Oleszkiewicz, Grażyna Komincz, Marina Towarnicka, Nadzieja Brońska) z Mińska. Zespół jest laureatem wielu międzynarodowych festiwali w Polsce i na Białorusi . Wyróżniony został na : Festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie, Festiwalu Piosenki Patriotycznej w Legionowie, Światowym Festiwalu Poezji Marii Konopnickiej w Przedborzu, Międzynarodowym Festiwalu im. Anny German “Tańczące Eurydyki ” w Zielonej Górze, i inne.)

W skład zespołu wchodzą Artyści: Witali Oleszkiewicz – instrumentalista, aranżacja, reżyser dzwięku, śpiew; Grażyna Komincz -śpiew, sopran, pochodzi z miasta Lida (członek Towarzystwa Miłośników kultury Polskiej ziemi Lidzkiej). Absolwentka wydziału wokalnego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu; Nadzieja Brońska-śpiew, sopran pochodzi z miasta Mińsk, członek Towarzystwa Miłośników Kultury Polskiej w Mińsku: Marina Towarnicka (śpiew, sopran, gitara, kierownik).

Kierownik zespołu Marina Towarnicka jest członkiem Związku Polaków na Białorusi i Prezesem ”Klubu Miłośników Kultury Polskiej” w Mińsku, 15 lat współpracowała z Ambasadą RP w Mińsku.

Jest organizatorem Festiwalu piosenki Anny German „Eurydyka” i autorem ponad 30 utworów zespołu w oparciu o wiersze polskich poetów. W 2019 roku Marina Towarnicka otrzymała nagrodę Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” im. Juliusza i Anny Jacków, przyznawanej osobom zasłużonym w upowszechnianiu polskiej kultury muzycznej w środowiskach polonijnych.

Polskie Chóry i Zespoły z Ukrainy

Zespół „Fajne Dziewczyny”

Zespól „FAJNE DZIEWCZYNY” powstał w maju 2015 roku, z inicjatywy pani Ludmiły Weres, która jest kierownikiem grupy. Zespól składa się z członków Towarzystwa Pomocy Polakom „Wielkie serce” i nauczycielek pracujących w polskiej szkole w Nowym Rozdole obwodu Lwowskiego na Ukrainie. Szkolą oraz Towarzystwo Pomocy Polakom ,, Wielkie serce” zrzeszają osoby o polskich korzeniach oraz współpracują od lat promując język i kulturę polską na Ukrainie. Zespól wykonuje zarówno ukraińskie jak i polskie piosenki. W swoim repertuarze posiada ludowe jaki i autorskie piosenki.

Zespół śpiewający “Kresowianka”, Chórek dziecięcy “Dzwoneczki”

Zespół i Chórek tworzą dzieci i młodzież, uczniowie z Polskiej Szkoły im. Karoliny Lanckorońskiej działającej przy Towarzystwie Pomocy Polakom „Wielkie serce” w Nowym Rozdole na Ukrainie . Pielęgnują oni swój talent oraz polską tradycje śpiewając i ucząc się na co dzień języka polskiego. Zespoły taneczne, działające przy szkole, tańczą także polskie ludowe tarce takie jak: oberek, krakowiak, kujawiak oraz Iwowskie i baciarskie polki. Chorek śpiewa min. polskie patriotyczne i ludowe piosenki.