„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca”
W Festiwalu wzięły udział polskie Zespoły oraz Chóry z Kresów Wschodnich byłej I i II RP.

Bardzo wszystkim gratulujemy i dziękujemy, że byli z nami:

17.11.2021 r – Artyści z Ukrainy

Chór Kameralny im. Juliusza Zarębskiego

Chór imienia Juliusza Zarębskiego został założony w 1997 roku. Iniciatorem powstania chóru był były prezes Zjednoczenia Polaków Żytomierszczyzny „Polonia” Tadeusz Reńkas. Z jego podania chór przyjął za swego patrona Juliusza Zarębskiego – polskiego kompozytora i pianistę (ur. 28 lutego 1854 w Żytomierzu, zm. 15 września 1885 w Żytomierzu). Jego mogiła znajduje się na starym polskim cmentarzu w Żytomierzu, blisko odnowionej niedawno kaplicy, po lewej stronie od drogi wiodącej do tejże kaplicy. Podobno jego serce jest zamurowane w Żytomierskiej katedrze katolickiej. 20 wokalistów – nauczycieli, studentów i animatorów kultury – pracuje pod kierownictwem artystycznym Jana Krasowskiego. Repertuar zespołu obejmuje polskie pieśni religijne i narodowe, utwory z kanonu klasyki polskiej literatury muzycznej i popularne piosenki ludowe. Stale doskonalony, nacechowany artyzmem śpiew a’cappella chóru im. Juliusza Zarębskiego przysparza mu wielbicieli. Jan Krasowski – wychowawca młodzieży, chórmistrz, kompozytor i aranżer. Od 1997 roku prowadzi w Żytomierzu (Ukraina) Chór imienia Juliusza Zarębskiego. Wielokrotnie nagradzany za dokonania na rzecz popularyzacji kultury polskiej na Ukrainie oraz za zaangażowanie i działalność na rzecz Polaków zamieszkałych w obwodzie żytomierskim. W 2008 roku Pan Krasowski otrzymał odznakę „Polak Roku Żytomierszczyzny 2007. Działacz Kultury”, w 2009 – odznakę „Zasłużony dla kultury polskiej”, a w 2019 roku – Brązowy medal Wspólnoty Polskiej.

TRIO INSTRUMENTALNE “RENESANS”

Zespół został założony w 2016 r. z inicjatywy Dyrektor Domu Polskiego w Barze – Pani Małgorzaty Miedwiediewej. W skład zespołu wchodzą : Janina Wychowaniec (skrzypce), Oksana Kocurak (skrzypce), Walentyna Kibitlewska (fortepian). Zespół prowadzi aktywną działalność artystyczną na terenie Polski i Ukrainy, biorąc udział w różnych projektach historyczno- kulturalnych, festiwalach, wieczorach poetyckich związanych z działalnością wybitnych Polaków działających m.in. na Podolu. Zespół miał zaszczyt występować we Wrocławiu, Sycowie, Pułtusku, Kudowie Zdrój, Dusznikach Zdrój w słynnym Dworku Chopina, a w listopadzie tego roku na IV Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Pamięci „Walczącym o Niepodległość”. Repertuar zespołu obejmuje utwory od klasyki do jazzu.

ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNO-TANECZNY “AKSAMITKI”

Przy Domu Polskim w Barze działa zespół folklorystyczno – taneczny „Aksamitki” jaki powstał w roku 1999 . Zespół działa i odnosi sukcesy pod kierownictwem pani Inny Miedwiediewej. W repertuarze „Aksamitek” znajdują się tańce kaszubskie, śląskie, lubelskie, biłgorajskie i podolskie, a także polskie tańce narodowe: polonez, krakowiak, kujawiak z oberkiem. Zespół współpracuje z polskimi zespołami folklorystycznymi: „Przygoda” z Rybnika i „Powiśle” z Kwidzyna. Poprzez taniec „Aksamitki” krzewią tradycje i kulturę polską na Ukrainie i w Polsce . Grupa wokalna zespołu “Aksamitki” śpiewa w stylu ludowym. Uświetnia swoim charakterystycznym śpiewem uroczystości świąt narodowych oraz religijnych. Zespołowi towarzyszy kapela ludowa.

KWARTET WOKALNY “REZONANS”

Kwartet „Rezonans” powstał w 2017roku, działa przy Domu Polskim w Barze. W jego składzie śpiewają zawodowi muzycy, którzy niejednokrotnie przedstawiali swój dorobek artystyczny w Ukrainie i w Polsce (Syców i Mrągowo 2018r., Wrocław 2019r.) W swoim repertuarze mają utwory sakralne i klasyczne a także z wielkim powodzeniem wykonują utwory ludowe i piosenki popularne.

18.11.2021 r.- Artyści z Litwy

Zespół Tańca Ludowego „Zgoda”

Zespół tańca ludowego „Zgoda” został założony w 1988 roku. Już po pierwszych występach zespół przyciągnął uwagę wszystkich swoją oryginalnością i wysokim poziomem artystycznym. Obecnie – to grupa ponad 100 młodych artystów: uczniów, absolwentów i młodych nauczycieli, podzielonych według wieku na grupy. Za czas swojego istnienia Zespół Tańca Ludowego ,,Zgoda” niejednokrotnie występował w Polsce (Suwałki, Legnica, Poznań, Zielona Góra, Krosno, Lublin, Olsztyn, Kielce), w Czechach, Niemczech, Grecji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Chorwacji, Macedonii itd. „Zgoda” została nagrodzona na wielu prestiżowych festiwalach i konkursach. Jest laureatką I Festiwalu Polskich Zespołów Pogranicza (Mrągowo, Polska), laureatką I, III, VI festiwali zespołów folklorystycznych „Pieśń Znad Wilii”; nagrodzona na III Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych (Iwonicz-Zdrój, Polska); laureatką II i IV Festiwali Zespołów Folklorystycznych Krajów Bałtyckich ,,Bursztynowa Kula” (Elbląg, Polska). W 2001 r. w Międzynarodowym Festiwalu Krajów Europejskich (Recklinghausen, Niemcy), w którym udział wzięło 53 zespołów, „Zgoda” zajęła drugie miejsce; w Międzynarodowym Festiwalu w Szwecji (Norrkoping) zajęła drugie miejsce, brała udział w XII Światowym Festiwalu Zespołów Polonijnych.
Kierownikiem artystycznym zespołu jest Henryk Kasperowicz

Zespół Pieśni i Tańca Ludowego ,,Rudomianka“

Zespół pieśni i tańca ludowego ,,Rudomianka“ – to wspaniała wizytówka Rudominy i całej Wileńszczyzny. Zespół został założony w 1989 roku i działa przy Wielofunkcyjnym Ośrodku Kultury w Rudominie. Zespół słynie ze swojej wieloletniej historii i tradycji, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Dzisiaj ,,Rudomianka“ liczy ponad 100 członków. To jest zespół amatorski i wielopokoleniowy. Członkowie zespołu to dzieci, rodzice i ich dziadkowie, którzy przez wszystkie te lata dbają o tradycje i krzewią polskość na Litwie, a także poza jej granicami. Zespół pieśni i tańca ludowego ,,Rudomianka“ posiada kapelę i trzy grupy wiekowe: grupę najmłodszą, średnią i najstarszą. W 2017 roku została także stworzona grupa taneczna.

Zespół ma niezwykle bogaty dorobek artystyczny. Zalążek repertuaru stanowią piosenki zbierane po domach, śpiewane przez dziadków i rodziców. Z biegiem lat repertuar znacznie się wzbogacił. Ostatnio zespół znacznie się odnowił. Do „Rudomianki“ dołączyło wielu młodych i niezwykle utalentowanych młodych ludzi.

Początkowo zespół pieśni i tańca ludowego ,,Rudomianka“ wykonywał piosenki a capella. W 2016 zaś roku powstała kapela zespołu. Do kapeli uczęszcza przeważnie młodzież. Młodzież zrzeszona w zespole jest zaangażowana w popularyzację folkloru. Za pomocą pięknych dźwięków instrumentów, takich jak: skrzypce, klarnet, flet, akordeon, kontrabas, gitara, perkusje, fortepian, kapela wykonuje utwory różnych narodowości.

Zespół „Rudomianka” ma za sobą już ponad 800 koncertów na Litwie i za granicą, m.in. w Polsce (Kielce, Koszalin, Warszawa, Licheń, Poznań, Węgorzewo itd.), Niemczech, Bułgarii, Hiszpanii. Stale uczestniczy w koncertach, festiwalach (np. festiwal i konkurs widowisk kolędniczych i obrzędowych „Herody“ w Katowicach) oraz świętach kalendarzowych, organizowanych przez rejon wileński (np. „Kwiatach Polskich” w Niemenczynie, Dożynkach w Pikieliszkach, Zapustach, Nocy Świętojańskiej, Kiermaszu Kaziukowym itp.).

Kierownik artystyczny – Wioleta Cereszka.
Kapelmistrz – Krzysztof Stankiewicz.
Choreograf – Irena Zacharkiewicz i Mirosław Wojtiulewicz

Zespół Pieśni i Tańca „Jawor” i „Mały Jawor”

Zespół Pieśni i Tańca „Jawor” z podwileńskiej miejscowości Awiżenie prezentuje oryginalny polski folklor ludowy. W roku 2009 grupa miłośników polskiej kultury ludowej postanowiła założyć zespół, w którym mogłaby rozwijać swoje talenty i zamiłowanie do tańca, śpiewu i muzyki ludowej, jednocześnie propagując polski folklor. Z inicjatywy właśnie tej młodzieży powstał Zespół Pieśni i Tańca „Jawor”.
Jawor gromadzi w swoich szeregach dzieci oraz dorosłych, którzy ćwiczą w dwóch sekcjach: tanecznej i wokalnej. Na repertuar Zespołu składają się polskie i wileńskie pieśni ludowe, pieśni patriotyczne, tańce regionów Polski, tańce wileńskie, litewskie, białoruskie, rosyjskie oraz cygańskie, a także obrazki sceniczne, np. Dożynki, Kaziuk Wileński. Zespół odbył mnóstwo koncertów w kraju i za granicą. Był uczestnikiem wielu festiwali, m.in. XIX i XXII Festiwali Kultury Kresowej w Mrągowie, Festiwali Kultury Polskiej „Pieśń Znad Wilii”, Międzynarodowych Festiwali Kultury Polskiej „Kwiaty Polskie”, Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Pokrovskije kolokola”, Festiwali Narodów w ramach Jarmarku Narodów.

Zespół w znacznym stopniu dba o technikę taneczną i wokalną, jako szczególną formę przekazu treści kulturowych. Ponieważ mieszkamy w kraju wielokulturowym, w którym od wielu lat swoją kulturę kultywują Polacy, Rosjanie, Litwini, Żydzi, Białorusini, więc dążymy do różnorodności repertuaru poprzez poznawanie i promowanie folkloru innych narodów.

Kierownik artystyczny: Elita Sinkiewicz
Choreograf: Renata Lisowska-Urbanowicz
Kapelmistrz: Oleg Kwiecień

Chór „Jaskółeczka”

Chór „Jaskółeczka” z Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie działa ponad 20 lat. Jest to młodzież klas gimnazjalnych , która już ma za sobą tytuły laureatów w przeglądach rejonowych, republikańskich i na innych imprezach. Posiada grupę przygotowawczą, która szykuje się być godną zmianą dla starszych chórzystów. W repertuarze są utwory młodzieżowe, patriotyczne oraz ludowe. Wielokrotnie zdobywał w konkursach wyróżnienie oraz nagrody specjalne. Koncertował niejednokrotnie poza granicami Litwy: trzykrotnie uczestniczył w festiwalu kultury kresowej w Mrągowie, brał udział w konkursach piosenki patriotycznej w Pieniężnie oraz w Łochowie. Założycielką i kierownikiem chóru „Jaskółeczka’’ jest nauczyciel metodyk – Alina Bałkuwienie

Zespół Wokalny “Ballada”

W 1991 roku w Wileńskiej Wyższej Szkole Rolniczej H. Czernis założył zespół wykładowców „Ballada“. Skład zespołu uzupełnili nauczyciele ze szkoły w 40 Tatarach. W 1992 roku uczestnicy „Ballady” brali udział w Warsztatach Chórów Polonijnych w Koszalinie.

Swoją działalność zespół odnowił w roku 2008 z inicjatywy radnego samorządu wileńskiego, nauczyciela Wileńskiej Wyższej Szkoły Rolniczej Michała Treszczyńskiego.

Zespół „Ballada” uczestniczy w Festynie Kultury Polskiej „Kwiaty Polskie” oraz innych świętach rejonowych, koncertował w Wandziagole, Oszmianie, Jawniunach, w różnych ośrodkach kultury rejonu wileńskiego. Każdego roku śpiewa na Opiekach w Ostrej Bramie, na Odpustach w Trokach, na Festiwalu muzyki sakralnej „Chrystus Króluje! Alleluja!”

W październiku 2018 r. Zespół wokalny „Ballada” brał udział w Międzynarodowym festiwalu Pieśni Pamięci „Walczącym o Niepodległość” w Warszawie. W listopadzie na zaproszenie Stowarzyszenia Łagierników żołnierzy Armii Krajowej zespół uczestniczył w Obchodach 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski.

„Ballada” lubi śpiewać pieśni ludowe, sakralne, utwory autorów wileńskich, jej członkowie śpiewają w chórze kościelnym w parafii wojdackiej.

W 2019 r. zespół brał udział w eliminacjach do Międzynarodowego festiwalu kolęd i pastorałek, zajął II miejsce. Kierownikiem zespołu jest Teresa Kołtan.